Jest to polska i doceniona na świecie technologia ekranowania smogu elektromagnetycznego. Dzięki zastosowaniu produktów stworzonych w tej technologii możemy uchronić naszych podopiecznych przed wpływem tego niebezpiecznego zjawiska. Wynalezione przez dr. inż. Stanisława Wosińskiego maty z nanokompozytu pochłaniają szkodliwą składową elektryczną promieniowania elektromagnetycznego nie jak do tej pory było przez materiały przewodzące, a dzięki rozproszonej w matrycy polimerowej wodzie. Korzyści dla człowieka, przez ekranowanie za pomocą wynalezionych materiałów o dużej absorpcji dielektrycznej, a stosowanymi do tej pory ekranowaniem za pomocą materiałów przewodzących są znaczące. Źródłem promieniowania są przewody wysokiego napiecia bięgnące przy domach, instalacje elektryczne (kable, gniazdka) oraz urządzenia elektryczne, elektromechaniczne i elektroniczne w naszych domach i miejscach pracy. Promieniowanie elektromagnetyczne działa szkodliwie na organizm człowieka, gdyż zakłóca jego funkcje życiowe: pracę mózgu i systemu odpornościowego, zaburza sen oraz powoduje złe samopoczucie.