Jest to terapia oparta o stymulację odpowiednich stref odruchowych na czaszce. Strefy te korespondują z całym układem meridianowo – energetycznym człowieka, wszystkimi narządami zmysłów, oraz z każdym elementem ciała. Stymulacja tych stref pozwala na przyspieszenie procesu rehabilitacji i powrotu do zdrowia zarówno pojedynczego narządu jak i całego ciała.