Jest to cała procedura powstała na bazie doświadczeń zarówno medycyny zachodniej jak i medycyny wschodniej. Terapia ta ma za zadanie po przez stymulację stref i punktów bezpośrednio połączonych z układem nerwowym wpływać na jego regenerację zarówno anatomiczną jak i funkcjonalną. Regularne stosowanie tego masażu powoduje szybkie i widoczne korzystne zmiany w zachowaniu i samopoczuciu pacjenta. Głównym założeniem tej terapii jest doprowadzenie osoby chorej do stanu całkowitej samoobsługi, ponieważ często całkowite wyleczenie jest niemożliwe np. ze względu na zmiany w genotypie.