Pomagamy dzieciom uwierzyć, że świat jest wspaniały.

Około 15 procent ludzkiej populacji to osoby niepełnosprawne. Oznacza to, że na całym świecie jest ich prawie 900 milionów. Trudniej jest im zdobyć wykształcenie oraz zatrudnienie i w konsekwencji bardzo często wykluczani są z życia zawodowego i społecznego. Wszystkim tym ludziom należą się równe szanse oraz takie same prawa, jakie posiadają pozostali członkowie społeczeństwa. Ważne jest, by jak najwięcej osób niepełnosprawnych i ich opiekunów miało szanse na dotarcie do aktualnej informacji o skutecznych formach leczenia i możliwościach jego sfinansowania, czego pożądanym skutkiem będzie możliwość powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie żyją.

 

Nadrzędnym celem Fundacji jest stworzenie łańcucha serc i osób dobrej woli, które wyciągną rękę z pomocą i pozwolą zachować niepełnosprawnym równość szans oraz przywrócić im pożądaną jakość życia.

Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

  • stworzenie międzynarodowego, ogólnodostępnego banku informacji na temat metod leczenia, rehabilitacji, opieki medycznej i edukacji
  • stworzenie globalnej bazy danych o ośrodkach rehabilitacyjnych w różnych krajach, będącej również platformą do wymiany osób niepełnosprawnych
  • organizowanie międzynarodowych seminariów, sympozjów, warsztatów i innych spotkań dla terapeutów, lekarzy, pacjentów i ich rodzin
  • organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
  • utworzenie Funduszu Rehabilitacji, umożliwiającego fundowanie nieodpłatnej rehabilitacji osobom z rodzin ubogich w różnych krajach czy finansowanie im zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego
  • wybudowanie ośrodka w Sierakowie Sławieńskim (Polska), który stanie się centrum szkoleniowo-rehabilitacyjnym o zasięgu międzynarodowym