Rada Fundacji

Daniel Prałat, mgr prawa – Przewodniczący Rady (Polska)
Jan Talar, prof. dr medycyny – członek rady (Polska)
Maria Krokosz, lekarz pediatra – członek rady (Polska)
Bożena Pawłowska, doradca podatkowy – członek rady (Polska)

  

Zarząd Fundacji

Joanna Łysiak - Prezes & CEO (Polska)
Piotr Urban - Wiceprezes ds. zarządzania (Polska)
Michał Subalski - Wiceprezes ds. finansowych (Polska)