Od stycznia br. w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 26 działa Centrum Rehabilitacji i Edukacji Fundacji Hearts WorldWide. Celem, jaki stawia sobie Centrum jest aktywne wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo w zakresie radzenia sobie z dotykającymi ich schorzeniami narządów ruchu.

Czytaj więcej: Otwarcie Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Koszalinie